Gemensam patientnämnd med Landstinget Sörmland

Väljs av kommunfullmäktige Gemensam med Landstinget Sörmland. Kommunen utser 1 ledamot (s) och 1 ersättare (fp)
Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Samtliga ledamöter

NamnPartiUppdragOrt
 
Staaf, Maj-Britt
S
led
Katrineholm
Loley, Marian
KD
ers
Valla

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)

Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.