Pensionärsråd

Väljs av kommunstyrelsen. Ordföranden utses av kommunstyrelsen. Nedan visas endast den politiska sammansättningen. För upplysning om vilka övriga som ingår i pensionärsrådet - kontakta kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsens representanter: 2 ledamot och 2 ersättare Vård- och omsorgsnämndens representanter: 2 ledamöter och 2 ersättare Pensionärsorganisationerna 10+10
Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ordinarie Ledamöter

NamnPartiUppdragOrt
 
Karlsson, Marie-Louise
S
ordf
Katrineholm
Larsson, Kjell Opol.
v.ordf, repr. SPF
Katrineholm
Hult, Bengt
L
led
Valla
Högberg, Leif
S
led
Katrineholm
Jonasson, Ulf
M
led
Katrineholm
Rindhoff, Glenn
V
led
Katrineholm
Andersson, Alf Opol.
repr. PRO
Katrineholm
Andersen, Thöge Opol.
repr. PRO
Sköldinge
Andersson, Anne-Marie Opol.
repr. PRO
Björkvik
Staaf, Maj-Britt Opol.
repr. SKPF
Katrineholm
Therus, Kerstin Opol.
repr. SFP
Katrineholm
Lennholm, Britt Opol.
repr. SKPF
Katrineholm
Mäntykenttä, Ritva Opol.
repr. SFP
Katrineholm
Widell, Elisabeth Opol.
repr. RPG
Katrineholm
Wehlin, Evy Opol.
repr. PRO
Valla
Karlbom, Hans Opol.
repr. PRO
Julita
Ericson, Leiph Opol.
repr. PRO
Valla
Lundin, Siw Opol.
repr. SKPF
Katrineholm
Ivarsson, Göran Opol.
repr. SPF
Katrineholm
Backman, Pyret Opol.
repr. SPF
Björkvik
Johansson, Lena Opol.
repr. SKPF
Katrineholm
Airaksinen, Outi Opol.
repr. SFP
Katrineholm
Hörnlund-Melin, Siv Opol.
repr. RPG
Katrineholm
Johansson, Monica Opol.
adjung
Katrineholm
Truedsson, Ulrica Opol.
adjung
Katrineholm
Ericson, Monica Opol.
adjung
Olander, Iréne Opol.
sekr
Katrineholm

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)

 

Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.