Räddningstjänstförbund, Västra Sörmlands, kommunens representanter

Väljs av kommunfullmäktige s=2, m=1, fp=1 c=1 Totalt: 5 ledamöter och 5 personliga ersättare
Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Samtliga ledamöter

NamnPartiUppdragOrt
 
Persson, Håkan Opol.
ordf.Ving
Vingåker
Karlsson, Marie-Louise
S
v. ordf
Katrineholm
Ljungqvist, Gunnar
S
led
Katrineholm
Nilsson, Göran
M
led
Björkvik
Levin, Lars
L
led
Katrineholm
Holmgren, Sten
C
led
Björkvik
Christensen, Glenn Opol.
led.Ving
Vingåker
Palm, Therese Opol.
led.Ving
Thorén, Sari Opol.
led.Ving
Vingåker
Karlsson, Johanna
S
ers
Katrineholm
Hagberg, Michael
S
ers
Katrineholm
Öqvist, Christoffer
M
ers
Katrineholm
Carlsson, Olof
V
ers
Katrineholm
Björklund, Ingemar
KD
ers
Katrineholm
Thyberg, Marie-Louise Opol.
ers.Ving
Vingåker
Vrana, Mensud Opol.
ers.Ving
Vingåker
Skoogh, Frida Opol.
ers.Ving
Högsjö
Österberg, Gunnar Opol.
ers.Ving
Vingåker
Karlsson, Jan-Olov
S
rev
Katrineholm
Källander, Karl
MP
rev
Katrineholm

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)

Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.