Centrala Nämnder/Styrelser

Kommunrevisorer


Bolag

Överförmyndare
Katrineholms Entreprenörscentrum
Katrineholms Fastighets AB
Katrineholms Industrihus AB
Katrineholms Tekniska College AB
KFV Marknadsföring AB
Sörmland Vatten och Avfall AB
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Katrineholm Rail Point AB


Övrigt

Personalutskott
Folkhälsoutskott
Handikappråd
Pensionärsråd
Näringslivsråd
Brotts- och skadeförebyggande rådet
Kommunens Kvalitet i Korthet, styrgrupp till
Styrelsen för installatörernas utbildningscentrum
Coompanion - Kooperativ Utveckling Sörmland
Kommuninvest i Sverige ekonomisk förening, ombud vid föreningsstämma
Mälardalsrådet, kommunala representanter i
Energikontoret i Mälardalen AB
Räddningstjänstförbund, Västra Sörmlands, kommunens representanter
Revisorer för granskning av kommunens stiftelser
Avfallsplanprocessen, styrgrupp för
Gemensam patientnämnd med Landstinget Sörmland
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet